Nákupný košík 0

Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.uashmama.sk. Účelom týchto Obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.uashmama.sk je:

PAPER BAGS s.r.o.

Jaseňová 6 900 43  Hamuliakovo

IČO: 48 069 752 DIČ: 2120005195 IČ DPH: SK2120005195

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.uashmama.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maili, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach www.uashmama.sk v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

2. CENA

Pre nakupovanie platia ceny uvedené na stránkach UASHMAMA. Sú to ceny konečné, teda vrátane DPH 20 %, ktorá je definovaná zákonom o dani z pridanej hodnoty pre predaj tovaru. Ak je niektorá z cien uvedená ako akcia, neváhajte a využite ju. Akcie sú totiž obmedzené jednak časovo, jednak počtom kusov výrobku, na ktorý sa akcia viaže. K cenám sa pri uzatváraní objednávky prirátava cena poštovného + balného a prípadne cena dobierky, ak si zvolíte túto možnosť dodania tovaru. Pri dobierke budete platiť za tovar pri jeho prevzatí na pošte, alebo u kuriéra, ostatné formy dodania objednaného tovaru platíte vopred. U kuriéra môžete platiť aj cez terminál kartou.

3. OBJEDNÁVKA

Samotný nákup zrealizujete pomocou výberu produktu a kliknutím na ikonku "Košík".  Tovar z košíka môžete kedykoľvek odstrániť. Po ukončení výberu otvoríte váš nákupný košík a dostanete sa do vášho nákupného košíka, pokračujete ďalej "Pristúpiť k objednávke". Potom si vyplníte adresu doručenia, pokračujete výberom spôsobu dopravy a platby. V časti doprava a platba si vyberiete kliknutím na požadovanú ikonu dopravy a platby. Potom nasleduje kontrola objednávky a nasleduje odoslanie objednávky. Po potvrdení objednávky dostanete na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli vo svojom profile, potvrdenie o jej prijatí. Objednávka sa archivuje na našom serveri.

Storno objednávky - storno objednávky môžete vykonať do 24 hodín poslaním emailu na kontaktné údaje uvedené na našej stránke.

4. PLATBA

Spôsob platby si zvolíte – ako Vám to vyhovuje:

dobierka - zaplatíte na pošte pri prevzatí tovaru - platí SK a CZ kuriér(nie cez českú poštu). Cena dobierky do CZ je 65CZK.

bankový prevod - zaplatíte faktúru bankovým prevodom 

platba kartou cez terminál u kuriéra  - platí pre SK a CZ - platba kartou u kuriera je spoplatnená - SK 1€, CZ 65CZK.

6. LEHOTA DODANIA

V prípade, že tovar máme na sklade bude Vám zaslaný. Zvyčajne odosielame tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby za objednávku, v prípade dobierky hneď po spracovaní dokladov potrebných na jej zadanie doručovacej spoločnosti. Môže sa stať, že tovar bude vypredaný – v tomto prípade Vám ho objednáme a doručenie môže trvať 4 týždne. Budeme Vás informovať. Od odovzdania tovaru do rúk doručovateľskej organizácie sa tovar dostane do rúk adresáta zvyčajne na druhý až tretí pracovný deň. Celková dodacia doba tak môže byť 3 až 5 pracovných dní. V prípade, že objednávka spadá do obdobia sviatkov, Vianoc či Veľkej noci, môže byť dodávka oneskorená pre veľký nápor na doručovaciu spoločnosť.

7. FORMA DODANIA

Objednaný tovar posielame ako doporučený list/balík (v závislosti od celkovej hmotnosti) alebo ako balíkovú dobierku . Do zahraničia mimo CZ objednaný tovar neposielame.

 8. ZÁRUKA

Zákonom stanovená záručná doba je 24 mesiacov. Začína plynúť dňom doručenia zásielky konečnému odberateľovi. Pri odosielaní tovaru zákazníkovi sa snažíme o to, aby bol bezpečne zabalený. Zároveň ručíme za to, že celková cena uvedená na objednávke je konečná. PAPER BAGS s.r.o. neručí za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou, nepresne uvedenou adresou objednávateľa ani za poškodenie tovaru počas prepravy.

Akékoľvek otázky či pripomienky nám môžete posielať na našu e-mailovú adresu - uashmama@uashmama.sk.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť. Náklady na dopravu k nám hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradíme my. K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme kupujúceho. Reklamačný protokol je poslaný kupujúcemu do 7 dní od prijatia reklamácie.
 • Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
 • Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom expedovania tovaru. Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním, nesprávnym ošetrením výrobku, alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením materiálu
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod. Reklamácie sa nevzťahujú na:
 • Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
  • vami poškodené papierové vrecká, tašky, kabelky a doplnky.
 • nesprávne ošetrenie papierového materiálu Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
  • Záručná doba na ponúkaný tovar je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar a reklamačný protokol.
  • V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
  • PROSÍM POZORNE SI PREČÍTAJTE INŠTRUKCIE K STAROSLIVOSTI O PRODUKTY UASHMAMA®.

  9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Uvedením  a  poskytnutím  osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko, adresa  trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho  osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so  zákonom č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.  Kupujúci  zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje,  že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

  10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa predávajúceho), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke www.evitastore.sk.

   

  Obchodné podmienky platia od 01. 01. 2015